Abouts

บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในด้านการวางระบบและให้บริการด้านการอบรมระบบซอฟท์แวร์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในหลากหลายองค์กร โดยท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่มีความเข้มข้นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้

ประการแรกคือ เรื่องของ "ข้อมูล" ที่ใครเร็วกว่าย่อมได้เปรียบ ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จึงมีความจำเป็นต่อความต้องการ และหาเครื่องมือที่มีความทันสมัยมาใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ข้อมูลในองค์กร และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ประการที่สองคือ "เครื่องมือเพื่อช่วยในการตัดสินใจ" เพื่อให้ความสามารถในการนำข้อมูลที่ได้มาจากหลาย ๆ แห่งเข้ามาผ่านกระบวนการ และนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจหรือวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำ เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

ทางบริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว จึงได้พยายามจัดหา Solutions ที่มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ มีความเหมาะสมและราคาสมเหตุสมผลที่สุด เพื่อนำเสนอให้กับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ อีกทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ การวางระบบคลังข้อมูล และดูแลแอพพลิเคชั่น จึงช่วยให้องค์กรต่างๆ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้อย่างมั่นคงด้วยเครื่องมือ

  • Business Intelligence (BI)
  • Business Performance Management (BPM)
  • Decision Support Systems (DSS)
  • Data Warehouse(DW)

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พวกเราได้สะสมประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญในทุก ๆ เรื่องเพื่อตอบทุกโจทย์และแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังรับปรึกษาและให้คำแนะนำกับธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พวกเราจึงดำเนินการภายใต้ชื่อที่เรียกว่า "IMD" (Improve Management Decisions)Our Vision

IMD Team เรามีความภูมิใจในการสร้างและออกแบบผลงานที่ดี ที่ไม่ซ้ำแบบใครและทันสมัย ที่ซึ่งสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา

เราได้รวบรวมบุคคลากร ที่มีความสามารถและชาญฉลาด ที่เหมาะกับความต้องการในเรื่องการออกแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ทั้งหมดขององค์กรในแต่ละธุรกิจของเรามาพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะใหม่ในธุรกิจ หากคุณต้องการงานฝีมือ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เราจะทำงานให้คุณ

เราจะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า โดยใช้ BI Tools เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

Our Mission

1
รู้จักเครื่องมือ BI Tools

เป็นเครื่องมือที่พัฒนาระบบและใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายมุมมอง

2
รู้จักประโยชน์จาก BI Tools

เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

3
รู้จักการใช้งาน BI Tools

บริการฝึกอบรมวิธีใช้อย่างสมบูรณ์ให้กับองค์กรต่างๆ ได้ตามความต้องการ


Our Skills

Budgeting 80%
Business Intelligence 95%
Data Warehouse 85%
Financial 70%
Insurance 90%

Our Certificated