News & Events

News & Events

Best Innovation Awards เชิญนิสิตนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด การออกแบบ Dashboard เพื่อธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา

 

Best Innovation Awards
 
(BI Award)
 
เชิญนิสิตนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด การออกแบบ Dashboard เพื่อธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา
 
ชิงรางวัล ทุนการศึกษา  80,000 บาท
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2556
 
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน ถึง 25 กรกฎาคม 2556
 
ประกาศผลการแข่งขัน 16 สิงหาคม 2556
 
ติดตามละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/BestInnovationAwards
และสมัครได้ที่ http://www.imd.co.th/bestinnovationawards/
 
THE COMPETITION
 
ในการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจ ทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารจำเป็นต้อง รวดเร็วและถูกต้อง การได้รับ ข้อมูลที่ง่ายต่อการวิเคราะห์จึงเป็นสิ่งสำคัญ การแสดงผลในเชิง Dashboard จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในเอกสารหลายๆ หน้า เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด และเข้าใจได้ง่าย การออกแบบ Dashboard นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการ พัฒนา เครื่องมือเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารตัดสินใจในเวลาที่จำกัด
 
 Dashboard คืออะไร
 
ทางทีมงาน จึงได้จัดทำคลิปสาระดีๆ เกี่ยวกับ Dashboard มาฝากครับ
 
;
 
สาระดีๆ เกี่ยวกับ Dashboard ตอนที่2
;
สาระดีๆ เกี่ยวกับ Dashboard ตอนที่3
;
สาระดีๆ เกี่ยวกับ Dashboard ตอนที่4
;
 
Feb 05, 2013